Gemeente Schermer - Inwoners

Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)

Vanaf 1 januari 2013 worden alle werkzaamheden van Sociale zaken en de WMO door de gemeente Alkmaar uitgevoerd. Dit is vooruitlopend op de fusie per 1 januari 2015. Voor informatie, het doorgeven van wijzigingen, indienen van aanvragen bijzondere bijstand,  leerlingenvervoer etc. kunt u zich melden bij:

Stadskantoor gemeente Alkmaar
Mallegatsplein 10
1815 AG Alkmaar
Telefoonnummer: 14 072 (dagelijks van 8.30-17.00 uur)
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u zich melden bij:

Werkplein
Achter de Vest 1
1811 JZ Alkmaar
Telefoonnummer: 14 072 (dagelijks van 8.30-13.00 uur)

Wonen, Welzijn en Zorg
Vrijwel elke gemeente in Nederland heeft met de term 'De Kanteling' te maken. Dit houdt in dat zaken op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg Wmo op een nieuwe manier geregeld worden. Eerst waren de regels over zorg wel zo ongeveer vastgelegd. Nu mogen gemeenten zelf instrumenten en een werkwijze ontwikkelen om invulling aan de kanteling te geven.

De gemeente Schermer is inmiddels gekanteld. Dit betekent dat u zelf geen aanvraag meer voor een voorziening in kunt dienen. Als u een hulpvraag heeft op het gebied van wonen, zorg of welzijn, dan vindt er altijd eerst een uitgebreid persoonlijk gesprek met u plaats. Samen met een medewerker van WWZ-Wijzer  bespreekt u uw situatie, uw vragen en mogelijke oplossingen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar of en hoe u uw problemen zelf kunt oplossen, eventueel met hulp van mensen in uw directe omgeving. Lukt dat niet of gedeeltelijk, dan informeert de medewerker u  over de ondersteuning door vrijwilligers of professionele organisaties of een individuele voorziening. Voor meer informatie en het alvast zelf zoeken naar oplossingen en ondersteuning kunt u terecht op de website van WWZ-wijzer.

Als iedereen uitgaat van de eigen kracht en de verantwoordelijkheid neemt om anderen te ondersteunen, dan zijn er minder individuele en specifieke voorzieningen nodig. Daarmee blijven voorzieningen in de toekomst beschikbaar en betaalbaar voor mensen die daarop aangewezen zijn.

Contact
Er zijn drie manieren om uw vraag te melden en in gesprek te gaan met een medewerker van WWZ-Wijzer: 

  • U kunt uw vraag telefonisch stellen op telefoonnummer 14 072 (dagelijks van 8.30 uur tot 17:00 uur)
  • U kunt mailen naar info@wwz-wijzer.nl. Wij nemen dan telefonisch contact met u op.
  • Of u kunt langskomen tijdens het inloopspreekuur (dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur) van het Sociaal Wegwijsplein op het Stadskantoor van de gemeente Alkmaar. Hiervoor heeft u geen afspraak nodig.

Als uw vraag is ontvangen, neemt een medewerker van WWZ-Wijzer  contact met u op en dan wordt er een gesprek ingepland. Dit kan door middel van  een huisbezoek of een gesprek op het Stadskantoor.