Gemeente Schermer - Inwoners

Bestemmingsplan online

 

In een bestemmingsplan is vastgelegd hoe de grond in de gemeente gebruikt mag worden: óf en zo ja, wát erop gebouwd mag worden. In het bestemmingsplan staat ook waar onder meer woningen, winkels en wegen zijn toegestaan. Maar bijvoorbeeld ook of uw woning mag worden uitgebreid en zo ja, hoe. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen.

Een bestemmingsplan bestaat onder meer uit:

  • één of meerdere bestemmingsplankaarten
  • planvoorschriften (regels)
  • een toelichting


Op de plankaart zijn de bestemmingen door middel van kleuren, lijnen en tekens aangegeven. In de voorschriften is vastgelegd wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De toelichting geeft uitleg over de bestaande situatie en wat de plannen van de gemeente zijn met het gebied. Het bestemmingsplan is het enige juridisch bindende ruimtelijke plan. Het geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor overheden zelf.

 

Projectbesluiten en voorbereidingsbesluiten die dit jaar zijn genomen kunt u digitaal  raadplegen op  ruimtelijkeplannen.nl. De bestemmingsplannen liggen nu nog op het gemeentehuis ter inzage, maar kunnen later dit jaar ook digitaal worden geraadpleegd op ruimtelijkeplannen.nl

Of klik op een kern hieronder en vervolgens op het plaatje om direct door te linken naar de plannen per kern.