Gemeente Schermer - Inwoners

Kruimelspoor

Inwoners > Subsidies > Algemeen

Algemeen

Subsidies
De gemeente Schermer subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen, waaronder professionele organisaties en verenigingen, en andere initiatieven die van belang zijn voor de inwoners van Schermer. Subsidie is een bijdrage van de gemeente aan een organisatie of instelling voor het organiseren van een activiteit of voor het bereiken van een bepaald resultaat. De gemeente verstrekt subsidie omdat zij een maatschappelijk doel wil ondersteunen. Dit kan zijn op het gebied van cultuur en sport maar bijvoorbeeld ook om een bepaalde activiteit of ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast verstrekt de gemeente subsidie aan instellingen die namens de gemeente taken uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente kan niet zelf alle activiteiten uitvoeren die nodig zijn om haar doelen ter realiseren.

Om initiatieven van burgers een kans te geven, de samenhang in de gemeente te vergroten en tal van activiteiten te laten plaatsvinden, kan de gemeente aan een vereniging, een organisatie of een groep personen uit Schermer subsidie verstrekken. Een subsidie kan voor meerdere jaren worden aangevraagd of voor een eenmalige gebeurtenis. Jaarlijks wordt via de begroting van de gemeente vastgesteld hoeveel subsidiegelden er beschikbaar zijn en aan welke aanvragers deze worden toegekend. De verdeling van dit subsidiebudget wordt opgenomen in het jaarlijks door het college vast te stellen subsidieprogramma.