Gemeente Schermer - Bestuur & organisatie

Algemene informatie

In Nederland vinden op verschillende wijzen en tijdstippen verkiezingen plaats. Veel informatie hierover vindt u op de website van de Kiesraad.

Op 19 november 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Alkmaar per 1 januari 2015. Alle informatie hierover vindt u op
www.alkmaar.nl/verkiezingen.

Bestuur & organisatie